ONS REGLEMENT

VAN VZW DE COLMIC VISSERS GENT 


  ALS MEN AAN HET WATER KOMT MAG MEN ZICH INSTALEREN EN UITPIJLEN HET UIPIJLEN MOET VOLGEND HET REGELEMEND VAN HET VERBOND VAN SPORT VISSERIJ VLAANDEREN AAN DE HAAK GEBEUREN ER MAG NIET OP HET EERSTE LOOD GEBEUREN BIJ HET OPMERKEN VAN HET VERBOND OF IEMAND VAN BESTUUR KAN JE DE WEDSTIJD GESCHORST WORDEN DIT IS EEN WET OP HET WEDSTIJDVISSEN VOLGENS DE NORMEN VAN DE PROVINCIALE VISSERIJ COMISSIE   ER MAG MAAR EEN MAXIMUM LENGTE VAN 15 METER GEBRUIKT WORDEN STOK+LIJNLENGTE

     NE KEER UITGEPIJLD LEG JE U VASTE STOK IN HET WATER ZONDER AAS AAN DE HAAK EN WACHT U OP HET EERSTE TEKEN VAN DE VOORZITTER

     BIJ EEN EERSTE TEKEN 5 MINUTEN VOOR DE WEDSTRIJD BEGIND DOOR EEN TROMP OF FLUITSINJAAL MAG JE ZWAAR BEGINNEN VOEDEREN MAX 10 BOLLEN EN 3 KILO VOEDER OP HEEL DE WEDSTRIJD BIJ EEN TWEEDE TEKEN MAG JE BEGINNEN VISSEN DAN MAG ER EEN UUR NIET MEER GEVOERD WORDEN OF JUIST MADEN OF KEMPZAAT GOOIEN OF MAIS EN PELETS 

     BIJ EEN DERDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT ER EEN PAUZE IS INGELAST VOOR 30 MINUTEN DAN HAAL JE U VISLIJN UIT HET WATER TERUG MET DE HAAK AAN DE VASTE STOK EN DE VASTE STOK IN ZIJN YZERS

    BIJ EEN VIEDE TEKEN IS DE PAUZE GEDAAN EN MAG MEN WEER BEGINNEN VISSEN

   TIJDENS HET VISSEN MAG ER GEVOERD WORDEN ER MAG MAXIMAAL DRIE BOLLEKES OP EEN UUR CUBBEN MAG OOK TIJDENS DE WEDSTRIJD  BIJ HET GOOIEN VAN VOERBOLLEN KAN MEN UIT DE WEDSTRIJD VERWIJDERT WORDEN

 BIJ EEN VIJFDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT HET NOG VIJFTIEN MINUTEN IS VOOR HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD                                                   

 DAN MAG ER NIET MEER GESNOVEN WORDEN OF GEVOERD WORDEN

    BIJ EEN ZESDE TEKEN GEEF DE VOORZITTER AAN DAT DE WEDSTRIJD IS AFGELOPEN EN DOE JE DE VASTE STOK UIT HET WATER MET DE HAAK WEER AAN DE VASTE STOK ALS MEN OP DIT MOMEND EEN VIS AAN DE HAAK HEBT KAN JE DEZE NOG AFWERKEN EN DAARNA DE VASTE STOK UIT WATER LATEN DEZE VIS TELT DAN OOK NOG MEE VOOR DE WEDSTRIJD

    NA DE AFLOOP VAN DE WEDSTRIJD ZAL DE VOORZITTER SAMEN MET DE WEGER EN DE ONDERVOORZITTER ROND KOMEN VOOR DE VIS TE WEGEN IN DE VOORZIENE WEEG NET DE LEDEN HALLEN ZELF HUN LEEF NET UIT HET WATER  ALS HET UWE TOER IS VOOR TE WEGEN EN GIET JE ZELF JE LEEFNET UIT IN DE WEEG NET  DAARNA WORD DE VIS GETELD EN  MOET DE VIS TERUG IN HET WATER LATEN EN LAAT JE U LEEFNET DROGEN

   BIJ EEN EXECO VAN HET GEWICHT WORDEN DE NUMMERS VAN DE ZITPLAATSEN IN EEN EMMER GEDAAN EN WORD DE NUMMER GETOKKEN EN DAT IS DAN DE WINNAAR

     TIJDENS DE WEDSTRIJD WORD ER NIET VOOR ANDERE LEDEN GESCHEPT OF LIJNEN GEMAAKT OF ANDERE HULP GEBODEN IEDER LID WORD VERONDERSTELD ZELFSTANDIG TE KUNNEN VISSEN EN ZICH UIT TE PIJLEN                        UITGEZONDERT BIJ KINDEREN MAG ER WEL HULP GEBODEN WORDEN TOT 16 JAAR!!

IEDERE VISSER MAAK ZIJN EIGEN VOER NAAR EIGEN KEUZE EN ZELF GOOIEN WANNEER DAAR HET TEKEN VOOR GEGEVEN WORD   

    ER WORD IN ONZE CLUB GEEN AMORSE VERDE VAS  OF TUBIFEX GEBRUIKT WORDEN
 

                   

ER MAG GEVIST WORDEN MET WITTE MADEN -CASTERS -PELLETS-EN KLEINE TEKEN 

    TIJDENS DE WEDSTRIJDER KAN EEN CONTROLE KOMEN OP JE VOER ALS IEMAND VAN HET BESTUUR VASTSTELD DAT JE TOCH AMORSE OF TUBIFEX OF ANDERE LOKAAS GEBRUIKT DAT NIET IS TOEGELATEN  WORD JE DEZE WEDSTRIJD GESCHORST WIJ DOEN DIT  VOOR HET WAT SPORTIEF TE HOUDEN EN GOEDKOOP TE HOUDEN IN UITZONDERING KAN HET TOEGESTAAN WORDEN ALS WE TEGEN EEN ANDERE CLUB GAAN VISSEN OF BUITELANDSE CLUPEN GAAN VISSEN OMDAT DIE ALTIJD AMORSE GEBRUIKEN EN DAT WE ER ANDERS NIET TEGEN OP KUNNEN MAAR DAT BLIJF DAN NOG JE EIGEN KEUZE IS NIET VERPLICHT !!

TIJDENS DE WEDSTRIJD WORDEN DE ANDERE LEDEN NIET GESTOORD      

EEN BABBEL MET JE NAASTE VISSER KAN WEL EN PLEZIER IN DE CLUB MAG OOK WEL VOOR DE SFEER ER WAT IN TE HOUDEN

  BIJ EEN STOREND GEDRAG OF KLACHTEN VAN ANDERE LEDEN KAN DE VOORZITTER OF EEN ANDER BESTUURSLID NA EEN TWEEDE VERWITTIGING JE SCHORSEN VAN DE WEDSTRIJD AL JE GEVANGEN VIS MAG JE DAN TERUG IN WATER LATEN EN TELLEN DIE NIET MEE VOOR DEZE WEDSTRIJD

     NA DRIE ERNSTIGE VERWITTIGINGEN VAN DE VOORZITTER OF ANDERE LEDEN VAN HET BESTUUR WORD ER EEN SPOEDVERGADERING GEHOUDEN EN KAN JE DEFINITIEF UIT DE VISCLUB VERWIJDERD WORDEN  MET VERLIES VAN HET LIDGELD EN WORD JE VERWACHT JE KLEREN VAN DE CLUB WEER BINNEN TE BRENGEN DE KOSTEN VAN JE KLEREN ZAL JE DAN OOK VERLIEZEN!! ER MOGEN GEEN KLEREN GEDRAGEN WORDEN VAN DE CLUB ALS JE GEEN LID BENT IS VOOR TE VOORKOMEN DAT ER DERGELIJKE DINGEN ZOUDEN GEBEUREN DAT DE NAAM VAN DE CLUB ZOUDEN GESCHONDEN WORDEN

  IEDER LID MOET EEN GELDIG VISVERLOF HEBBEN VOOR OP STAATSWATEREN TE VISSEN DIE JE KAN BEKOMEN IN JE PLAATSELIJK POST KANTOOR OF VIA DE WEBSITE VAN NATUUR EN BOS DE CLUB KAN DAT OOK AANVRAGEN VOOR U MITS BETALING VAN HET BEDRAG  

ONGEVALLEN DIE TEN EIGEN LASTEN ZIJN KUNNEN NIET VERHAALD WORDEN OP DE CLUB BV. ALS JE OP EEN HENGEL TRAPT ENZ..

 

DE CLUB IS OOK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN NA DE WEDSTRIJD              

 TIJDENS DE WEDSTRIJD KAN ER PINTJE GEDRONKEN WORDEN MET BEPERKING ALS JE DRONKEN BENT DRAAI JE PERSOONLIJK OP VOOR DERGELIJKE ONGEVALLEN AAN DERDEN HUN GRIEF OF SCHADEN DAT JE TOEBRENGT 

GEEN STERKE DRANKEN  OF GELIJK WELKE DRUG

 

WORDEN NIET TOEGESTAAN VOOR ONGEVALLEN TE VOORKOMEN EN PROBLEMEN TE VERMIJDEN NA DE WEDSTRIJD DOE JE ZELF WAT JE WILT MAAR KAN DE CLUB NIET VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN BIJ EEN CONFLICT OF EEN ONGEVAL BIJ DRUG GEBRUIK WORD JE ONHERROEPELIJK VERWIJDERD UIT DE CLUB EN ZAL OOK DE POLITIE OP DE HOOGTE GEBRACHT WORDEN 

NA HET VISSEN VERLAAT MEN ZIJN PLAATS IN EEN PROPERE STAAT                    

  ALS DIT NIET GEBEURD WORD ER EEN BOETE AANGEREKEND VAN 25 EURO DIE NAAR DE CLUBKAS ZAL GAAN                 

 ALS JE NIET KAN KOMEN NAAR DE VOORGESTELDE WEDSTRIJD MOET JE IEMAND VAN HET BESTUUR VERWITTIGEN MINSTENS EEN DAG OP VOORHAND  

WORD DAT NIET GEDAAN WORD ER EEN SCHADEVERGOEDING GEVRAAGD VAN 10 EURO  

 JE BENT VERPLICHT VOOR 15 WEDSTRIJDEN MEE TE VISSEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR HET CLUB KAMPIOENSCHAP ER WORD VERWACHT DAT JE AL DE WEDSTRIJDEN KAN DEELNEMEN IN BELANG VOOR DE CLUB EN OOK VOOR JE ZELF BIJ ANDERE SPORT CLUPPEN MOET JE OOK DE TRAINING VOLGEN EN WORD JE OOK VERWACHT OP DE WEDSTRIJDEN !! ALS JE VIJF WEDSTRIJDEN NIET AANWEZIG BENT MET OF ZONDER REDEN KAN JE UITGESCHREVEN WORDEN VOOR KONING VISSING 

   INSCHRIJVINGEN MOETEN EEN UUR VOOR DE WEDSTRIJD GEBEUREN IN DE MEESTE GEVALLEN ZAL DAT 8:00 ZIJN WIE TE LAAT KOMT ZONDER TE VERWITTIGEN N KAN NIET MEER INSCHRIJVEN!

EEN WEDSTRIJD DUURT ZES UUR TWEE MAAL DRIE UUR MET EEN PAUZE VAN EEN DERTIG  MINUTEN GELIJK HET AL BESCHREVEN STA IN HET REGLEMENT MET UITZONDERING ALS WE TEGEN EEN ANDERE CLUB VISSEN DAN IS TE ZIEN WAT HUN VERDELING IS MAAR DAN WORD HET VOOR DE WEDSTRIJD MEDEGEDEELD

DE KLEDIJ VAN DE CLUB MOET WORDEN GEDRAGEN TIJDENS DE WEDSTRIJD DE KLEDIJ MOET WORDEN AANGEKOCHT VAN DE CLUB ZELF ALS JE U KLEDIJ NIET AAN HEBT KAN JE DEZE WEDSTRIJD NIET DEELNEMEN!!!

 

 ER WORD VOOR EEN SEIZOEN DIE BEGIN IN MAART TOT OKTOBER EEN LIDGELD GEVRAAG VAN 50 EURO EN 10 EURO VOOR EEN A KAART VAN HET VISVERBOND KVVHPOV DEZE GROENE  A KAART MOET JE STEEDS BIJ JE HEBBEN ALS JE DEELNEEMD AAN EEN WEDSTRIJD DEZE IS VERPLICHT! ALS JE DEZE KAART NIET MEE HEBT KAN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJDEN DE CLUB KAN DAAR NIET AAN ONDERUIT    IS HET REGELEMET VAN HET VISVERBOND DEZE A KAART HEEFT DAN OOK ZIJN VOORDELEN  JE KRIJG DAN EEN BOEKJE HET HENGEL BLAD GENOEMD MET DE NODIGE UITLEG TOEGESTUURT VAN HET VISVERBOND                    

MET HET LIDGELD ZAL JE OOK JE VOORDELEN UITHALEN EEN KLAASFEEST EEN PAASFEEST JE COUPE OP EINDE VAN SEIZOEN  

ALS WE OP EEN PRIVÉ PUT GAAN VISSEN WORD ER VERWACHT DAT DE LEDEN ZELF HUN PUT GELD BETALEN

EN WORD  EEN 3 EURO INLEG  GEVRAAGD PER WEDSTRIJD  ALS JE DEZE NIET BETAALD KAN JE NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD OF JE KAN DE REDEN MEDEDELEN AAN DE VOORZITTER EN HIJ ZAL BESLISSEN OF JE KAN DEELNEMEN OF NIET MAAR ER  WORD VERWACHT DAT JE DE DRIE EURO KAN BETALEN  DEZE DRIE EURO ZAL VAN AL DE WEDSTRIJDEN WORDEN BIJGEHOUDEN EN WORD DE HELFT ER VAN VERDEELD OP EEN KONING VISSING DEZE WORDEN DAN VERDEELD ONDER DE DRIE WINNAARS MET UITZONDERING ALS JE NOG EEN OPENSTAAND REKENING HEBT BINNEN DE CLUB ZULLEN DEZE INGEHOUDEN WORDEN VOOR JE OPENSTAANDE REKENING AAN TE ZUIVEREN !! 

BIJ NIET BETALING VAN DE SCHULD VAN CLUB TEGEN UITERLIJK DECEMBER  OF WEIGERING VOOR TE BETALEN WORD JE ZAAK OVER GEMAAKT NAAR INTERUM JUSTITIA MET DE NODIGE KOSTEN TEN UWE LASTEN EN KANS TOT AANMANING GERECHTSDEURWAARDER 

DE INSCHRIJVING VAN EEN LID IS VOOR EEN JAAR EN STILZWIJGEND VERLENGT ZONDER SCHRIFTELIJKE OPZEG VAN HET LID  

HET LIDGELD WORD JAARLIJKS BETAALD VOOR DE INGANG VAN EEN SEIZOEN HET LIDGELD MOET VOOR 15 JANUARI  BETAALD ZIJN BIJ NIET BETALEN WORD HET AANSCHOUWD ALS ONTSLAG VAN HET LID

JE VERWACHT JE KLEREN VAN DE CLUB WEER BINNEN TE BRENGEN DE KOSTEN VAN JE KLEREN ZAL JE DAN OOK VERLIEZEN !!

 BIJ JE INSCHRIJVING ALS LID KRIJG JE EEN CLUBKAARTJE DIE JAARLIJKS VERNIEUWD WORD BIJ HET BETALEN VAN JE LIDGELD EN MOET JE ALTIJD BIJ U HEBBEN VOOR TE KUNNEN TONEN DAT JE LID BENT VAN DE CLUB ALS JE DAAROM GEVRAAGD WORD EN OOK VOOR JE KENBAAR TE MAKEN ALS WE TEGEN ANDERE CLUBBEN GAAN VISSEN

 

Gsm GEBRUIK TIJDENS DE WEDSTRIJD KAN MAAR IN BEPERKTE MATEN BIJ VEELVOUDIG GEBRUIK WORDT MEN UIT DE WEDSTIJD UITGESLOTEN EEN BERICHTJE OF EEN TELEFOONTJE KAN MAAR NIET HEEL DE TIJD SMSEN EN TELEFONEREN OF MET JE TOESTEL BEZIG ZIJN OP FACEBOOK OF YOU TUBE KIJKEN 

BIJ KLACHTEN KAN MEN ALTIJD TERECHT BIJ IEMAND VAN HET BESTUUR EN ZIJ ZULLEN DAN ZO SNEL MOGELIJK GEVOLG GEVEN AAN JE KLACHT DE KLACHT ZAL DAN BIJ EEN SPOED VERGADERING BESPROKEN WORDEN BIJ DE INSCHRIJVING KRIJG JE EEN LIJST MET AL DE BESTUURSLEDEN ER OP

 AL HET GELD VAN DE CLUB WORD BEHEERD DOOR DE PENNING MEESTER VOOR VERGOEDINGEN VAN DE CLUB WORD DAT AAN DE PENNING MEESTER OF ANDERE LEDEN VAN BESTUUR GEVRAAGD OOK ONTVANGEN EN UITGAVEN WORD DOOR DE PENNING MEESTER GEDAAN

1.      OP EEN SEIZOEN WORDEN ER VERSCHILLENDE BESTUURSVERGADERINGEN GEHOUDEN EN MINSTENS 2 LEDENVERGADERING EEN LID KAN ZELF OOK EEN LEDENVERGADERING AANVRAGEN ALS DEZE GEGROND WORD DOOR DE BESTUUR. OP HET EINDE VAN HET SEIZOEN WORD ER ALTIJD EEN LEDEN VERGADERING GEHOUDEN MET DE UITSLAGEN VAN HET SEIZOEN EN DE VOORSTELLING NAAR VOLGENDE SEIZOEN

DE OPRICHTERS VAN DE CLUB KAN NOOIT ONTSLAGEN WORDEN UIT DE VZW

 DE VOORZITTER KAN NOOIT HERKOZEN WORDEN OF HET ZIJ DE VOORZITTER ZIJN ONTSLAG AANBIED

    BIJ DIEFSTAL OF BRUTAAL GEWELD WORD MEN ONMIDDELLIJK UIT DE CLUB GEZET BIJ DIEFSTAL WORD ER OOK ONMIDDELLIJK POLITIE BIJGEHAALD

DIT REGLEMENT IS SAMEN GESTELD

 

DOOR AL DE BESTUURSLEDEN GOEDGEKEURD EN ONDERTEKENT

DE VOORZITTER                          DE ONDERVOORZITTER

                                           

 

DE SECRETARIS                           DE PENNINGMEESTER